Regulamin Karty Stałego Klienta

I.  Postanowienia ogólne:

1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z KART STAŁEGO KLIENTA wystawionej przez BOROWY DWÓR BIZNES SPA & FUN.

 II. Warunki przystąpienia do programu KARTY STAŁEGO KLIENTA.

1. KARTA STAŁEGO KLIENTA jest kartą wystawianą na okaziciela, przyznawaną gościom korzystającym z usług noclegowych w obiekcie BOROWY DWÓR BIZNES SPA & FUN.

2. Warunkiem otrzymania KARTY STAŁEGO KLIENTA jest 5-krotne skorzystanie z zakwaterowania w BOROWY DWÓR BIZNES SPA & FUN (dotyczy wyłącznie bezpośrednich rezerwacji dokonanych telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w obiekcie).

3. Przystępując do programu Gość wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu wyłącznie w celu rozliczenia zniżek w ramach programu „KARTA STAŁEGO KLIENTA” i wydawania duplikatu karty – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do jego danych osobowych, żądania ich poprawienia oraz usunięcia. W razie usunięcia danych wydana karta jest anulowana i nie będzie honorowana.

 III. Zasady korzystania z programu „KARTY STAŁEGO KLIENTA”.

1. KARTA STAŁEGO KLIENTA uprawnia jej posiadacza do:

- 10% zniżki na usługi noclegowe od cen podstawowych obowiązujących w obiekcie, pod warunkiem, że rezerwacja została złożona bezpośrednio – telefonicznie lub przez naszą stronę internetową.

- możliwości wcześniejszego zameldowania – w miarę dostępności pokoi

- pierwszeństwa na liście oczekujących w przypadku braku wolnych pokoi.

2. Użytkownikowi KARTY STAŁEGO KLIENTA udziela się zniżek po okazaniu KARTY STAŁEGO KLIENTA. Posiadacz KARTY STAŁEGO KLIENTA zobowiązany jest do poinformowania recepcjonisty o posiadaniu KARTY przed dokonaniem płatności. Gość może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.

3. Zniżki przyznawane będą wyłącznie dla maksymalnie dwóch osób korzystających wspólnie z Posiadaczem, w tym z usług objętych programem w ramach danego pobytu.

4. Zniżki wynikające z faktu posiadania KARTY nie łączą się z innymi promocjami takimi jak zakupy grupowe oraz okazjonalnymi pakietami, pakietami świątecznymi oraz noworocznymi skierowanymi do klientów obiektu BOROWY DWÓR BIZNES SPA & FUN.

5. KARTA STAŁEGO KLIENTA nie jest kartą płatniczą.

6. KARTA STAŁEGO KLIENTA podlega rejestracji w bazie danych BOROWY DWÓR BIZNES SPA & FUN.

7. KARTA jest ważna bezterminowo od momentu akceptacji formularza zgłoszeniowego Klienta.

8. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia KARTY, osoba dla której karta została wydana może uzyskać jej duplikat na podstawie okazanego dowodu tożsamości.

 IV. Postanowienia końcowe

1. BOROWY DWÓR BIZNES SPA & FUN  zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo nie wydania KARTY lub jej unieważnienie w przypadku Gości rażąco naruszających obowiązujący Regulamin.

2. BOROWY DWÓR BIZNES SPA & FUN  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.