Mapka dojazdu

Dane kontaktowe

UL. CIEPLICE 1A, BAŃSKA NIŻNA,
34-424 SZAFLARY, POLSKA

Dział rezerwacji grupowych:
+48 887 222 003

E-mail:
Rezerwacje grupowe: grupy@borowydwor.pl
Współpraca: biuro@borowydwor.pl

 

 

 

 

Formularz kontaktowyKlauzula informacyjna

Informujemy, że firma Józef Pańszczyk Ośrodek Wypoczynkowy "Borowy", ul. Jana Pawła II 35, 34-425 Biały Dunajec, NIP 7361560652
(dalej: Borowy Dwór Józef Pańszczyk  lub „Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Józef Pańszczyk Ośrodek Wypoczynkowy "Borowy", ul. Jana Pawła II 35, 34-425 Biały Dunajec.
 2. Z Administratorem można się kontaktować:
  1. pisemnie, na adres:  Józef Pańszczyk Ośrodek Wypoczynkowy "Borowy", ul. Jana Pawła II 35, 34-425 Biały Dunajec
  2. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@borowydwor.pl
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. w celu realizacji złożonej rezerwacji lub zamówionej usługi– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. świadczenia usług związanych z prowadzoną dzielnością – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
  5. w celach marketingowych Administratora– zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. fRODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty do potrzeb i oczekiwań Gości, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.
 6. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
 7. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  2. Prawo uzyskania kopii
  3. Prawo do sprostowania
  4. Prawo do usunięcia
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  6. Prawo do przenoszenia danych
  7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach
  8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania
  9. Prawo wycofania zgody
  10. Prawo do skargi
 10. 10. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  1. w formie pisemnej na adres: Józef Pańszczyk Ośrodek Wypoczynkowy „Borowy", ul. Jana Pawła II 35, 34-425 Biały Dunajec
  2. drogą e-mailową na adres: biuro@borowydwor.pl
 11. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
  1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
  2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
  3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
 12. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).